Articles

Үйлдвэрийн машин, тоног төхөөрөмжийн механик

http://darkhan-vetc.edu.mn/images/elselt/2016-2017/mergejiluud/autozavsar%20Copy.jpg

1.Эзэмших чадвар
•    Ачааны болон суудлын машин, мотоцикл, өөрөө явагч бусад 
төхөөрөмжүүдийг тохируулах, засах, гэмтлийг олж засах
•    Гэмтэл согогийн хэмжээг  тогтоох, тодорхойлох
•    Хэт улаан туяагаар мотор шалгагч компрессор дээр ажиллах
•    Компьютерт оношлогооны төхөөрөмжийг ашиглан засвар, техник үйлчилгээ хийх
2.Давуу тал                           
•    Зах зээлд бүх улс оронд хамгийн эрэлттэй мэргэжил.