Articles

Барилгын өрөгч-угсрагч

ӨРЛӨГЧИН, ӨРӨГ УГСРАГЧ /Bricklayer, Manson/

Хийж гүйцэтгэх ажил

Өрөгч, угсрагч, холбогдох бусад ажилтан нь тоосго, урьдчилан зүсч бэлтгэсэн чулуу, бусад төрлийн барилгын гулдмайгаар өргийн зуурмаг ашиглан хана, ханын уулзвар, булан, хамар хана болон бусад бүтээцийг өрөх, угсрах засварлах ажлыг гүйцэтгэнэ. Барилгын даацын болон даацын бус тоосго, төрөл бүрийн гулдмайн өргийн ажил гүйцэтгэх мэргэшил эзэмшсэн байна.Түүнчлэн бетон-арматурчин, өрөгч, угсрагч мэргэжлийн ажилтан нь барилгын суурь болон сувгийн газар ухах, нягтруулах, тэгшлэх, суурийн хажуугаар шороо хийж чигжих, хөрсний ус зайлуулах, хөрсийг хөлдөлтөөс хамгаалах, хөрс солих, хөрсийг нуралтаас хамгаалах, хөрсийг зохиомол аргаар бэхжүүлэх ажлуудыг гүйцэтгэхэд мэргэшсэн байна.

Ажил мэргэжлийн ерөнхий ба тусгай бэлтгэл

Мэргэжлийн сургуульд суралцсан, мэргэжлийн зэрэг, үнэмлэхтэй байх. Мэргэжлийн сургалтад хамрагдаж, ажлын байран дээр дадлага хийсэн байж болно.

Тухайн мэргэжлээр гүйцэтгэх үндсэн үүрэг чиглэл

Мэргэжлийн ур чадвар

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн заавар мөрдөх, барилгын стандарт, зургийг баримтлах, техник болон гар ажиллагааны багаж хэрэгсэл ашиглах, ажлын дөртэй, ажил гүйцэтгэх, ярьж ойлгуулах чадвартай байх.

Бие хүний онцлох шинж чанар, чадвар

Ажлын ачаалал даах чадвартай, орон зайн мэдрэмжтэй, сахилга баттай, хурдан шалмаг, гар болон нүдний баримжаатай, хөдөлгөөний эвсэлтэй байх.

Ирээдүйд ахиж дэвших

Цаашид барилгын даамал, энэ чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлэн суралцсанаар барилгын инженер болж ажиллах боломжтой.

http://darkhan-vetc.edu.mn/images/elselt/2016-2017/mergejiluud/urlog%20Copy.JPG