Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны харьяа Дархан-Уул аймаг дахь Мэргэжлийн Сургалт Үйлдвэрлэлийн Төв

Подробнее на сайте: https://catchcomputer.ruhttps://proavtoremont.ru https://runcomputer.ru https://clearcomputer.ruhttps://ddauto.ruhttps://avtoforward.ruhttps://repairurauto.ru
https://computertab.ruhttps://freshcomputer.ruhttps://dircomputer.ru https://init-pc.ru https://autotodrive.ru
https://robustauto.ru https://oncomputer.ruhttps://controlcomputer.ru

Дархан-Уул аймаг дахь Мэргэжлийн Сургалт Үйлдвэрлэлийн Төвийн архивын түүхчилсэн лавлагаа

Эрхэм зорилго

Байгууллагын ой санамж, түүх соёлын үнэт баримтыг хадгалан хамгаалж, өнгөрснийг одоотой, одоог ирээдүйтэй холбон, албан хэрэг хөтлөлтийн тогтолцоог олон улсын жишигт  хүргэх.

МСҮТ-ийн Архив нь 1984 онд БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 1984 оны 03 дугаар  сарын 2-ны өдрийн 49 дугаар тогтоолоор “Барилгын техник мэргэжлийн II дунд сургууль” нэртэйгээр үүсгэн байгуулагдсан цагаас үүсэн бий болсон билээ. МСҮТ-ийн баримт нь Дархан-Уул аймгийн Архивын тасагт хөмрөг № 19 гэсэн дугаараар хадгалагддаг бөгөөд байгуулагдсан цагаасаа хойш 2007 оны 05-р сард нийт 44 хадгаламжийн нэгжийг данс бүртгэл үйлдэн төрийн архивт баримтаа  шилжүүлсэн байна.

МСҮТ-ийн  архив нь үйл ажиллагаандаа  захирлын 2015.02.13-ны өдрийн тушаалаар батллагдсан 6 зүйл 29 заалт бүхий “Хөдөлмөрийн яамны  харьяа Дархан-Уул аймаг дахь МСҮТ-ийн архивын дүрэм”-ийг мөрдөн ажиллаж байна. Мөн 2011.04.25-ны  өдрийн  батлагдсан “Дархан-Уул аймаг дахь МСҮТ-ийн архивын ажиллах журам”-ыг мөрдөн ажилладаг.

Хөдөлмөрийн яамны  харьяа Дархан-Уул аймаг дахь МСҮТ-ийн архивт:

Данс 1, 2   1984-2014 он  байнга хадгалах –76 хадгаламжийн нэгж

Данс 1, 2   2005-2014 он  түр хадгалах –    46 хадгаламжийн нэгж

Данс 3       1984-2014 он  70 жил  хадгалах –    56 хадгаламжийн нэгж

Данс 3    1984-2014 он 70 жил  хадгалах –    1466 хадгаламжийн нэгж /журнал/

Данс 3      2006-2014 он  түр хадгалах –    19 хадгаламжийн нэгж

Данс 4      1984-2014 он  байнга  хадгалах –    178 хадгаламжийн нэгж

Данс 4      2007-2014 он  түр хадгалах –        151 хадгаламжийн нэгж

Данс 5      2014 он  байнга  хадгалах –    2 хадгаламжийн нэгж

Данс 5      2007-2014 он  түр хадгалах –    17 хадгаламжийн нэгж

буюу байнга хадгалах 256, 70 жил хадгалах 1466, түр хадгалах 233, нийт 1955 хадгаламжийн нэгжийн бүртгэлийг зохих журам зааврын дагуу шинэчлэн бүртгэгдээд байна.


Холбоо барих

Хаяг: Дархан сум 5-р баг, МСҮТөв
Утас: 7037-3706, 7037-5106
Факс: 976-7037-3706
И-мэйл: darkhan_vetc@yahoo.com

Өнөөдөр400
Өчигдөр963
Энэ сар21514
Нийт1463695

Таны мэдээлэл
  • IP: 3.226.251.205

Сайтад
10
Зочин байна

Friday, 23 August 2019 09:52